Til toppen

Sikker print

I korthet går løsningene ut på at utskrifter lagers på en sikker server til bruker identifiserer seg ved en valgfri printer eller multifunksjonsmaskin og ber om at utskrift utføres.


Mobil Print

Det økende antall av nettbrett og smarttelefoner gir også nye muligheter. Og selv om utskrift ikke er den mest brukte appen på en mobil enhet, er mobilutskrift en nødvendighet som må støttes


Print og scan via skyløsninger

Våre brukervennlige apper kobler multifunksjonsmaskinen og andre smarte enheter til populære tredjeparts skytjenester, slik at viktig informasjon blir umiddelbart tilgjengelig.


Administrasjonsløsninger

Om tema er miljø, avdelings volumer og kostnadsfordeling, strømforbruk eller software oppdateringer så finnes det en løsning i vår portefølje.