Til toppen


Dagens kontorarbeidsplass er en digital arbeidsplass, der bedrifter og enkeltpersoner får mulighet til å jobbe smartere ved å bruke innovativ teknologi. Smarte bygg er ikke lenger fremtiden – de forventes i dag.

 

RICOH Spaces Platform Ricoh tilbyr løsninger som gjør det mulig for virksomheter å takle de viktigste utfordringene de står overfor i dag, og i fremtiden, og få til en digital transformasjon i det tempoet de ønsker. Blant Ricohs digitale teknologier er RICOH Spaces, en modulær plattform som er designet for å øke effektiviteten i virksomheten din ved å skape en virkelig tilkoblet, smart arbeidsplass, løse problemene dine i dag, samtidig som du forutser morgendagens behov.

Innen 2025 anslås den globale arbeidsstyrken å nå rundt 3,69 milliarder mennesker, med generasjon X som står for over en fjerdedel og millennials utgjør nesten halvparten av arbeidsstyrken. Begge årskullene er teknologisk tilbøyelige, globalt fokuserte og høyt utdannede. Livsstilen og erfaringen som er oppnådd kan verdsettes over lønn når det kommer til oppbevaring av talent i fremtiden. Preferansen for en balanse mellom arbeid og privatliv vil bli konge i organisasjoner når vi går inn i den nye digitale tidsalderen.

Dagens kontorarbeidsplass er en digital arbeidsplass, der bedrifter og enkeltpersoner får mulighet til å jobbe smartere ved å bruke innovativ teknologi. Smarte bygg er ikke lenger fremtiden – de forventes i dag

Ricoh Spaces